tgh_vinter_ny

Sammanfattningsvis skall el-skåpet utanför entredörren vara inställt på följande sätt senast 15 November.

1)     Temperatur/termostatvredet skall vara inställt på +4 grader (och inget annat)

2)     Grön lampa skall lysa.

3)     Samtliga knappar skall vara i uppfällt läge (se bifoga bild).

4)     El-elementen inomhus skall vara inställda för att ge en inomhus temperartur på ca +10 grader.

Det är respektive bostadsägare som ansvarar för att ovan är genomfört. Ni som bor utomlands kan kontakta styrelsen för hjälp, genom att skicka ett mail till styrelsemailen. Så kan vi med er tillåtelse kontrollera att allt står rätt inställt.

Nu är allt klart inför vintern!

Lite mer fördjupning

Vi har ett V/A system på Telegrafholmen som är gjort för att kunna frysa och sedan kunna tina upp. Det betyder att skador på ledningar,
pumpar eller rör inte skall kunna ske. Värme kablar finns i varje vatten- och avlopps rör som huvudsakligen går under spängerna.

Skandinavisk Kommunalteknik som är vår leverantör gjorde i januari funktions test på systemet och pumparna. Förra vinterns utmaningar
orsakades av att säkringarna för värmekablarna löstes ut. De byttes då ut till betydligt kraftigare säkringar.

När vintern och kylan kommer så är det alltid bra att vara extra uppmärksam gällande t ex pumparna. Går ett pumplarm kontakta omgående

Sandhamnshjälpen (Telefonnummer: 0708556771)
email: jakob@sandhamnshjalpen.se
hemsida: sandhamnshjalpen.se