Var finns koden till föreningshuset och bastun?

I inloggat läge under Dokument/för boende.  

Info om Fiber på Telegrafholmen

Från telestation på Sandön, via en grävd sträcka som går till Seglarhotellet, till en anslutningspunkt via en sjökabel över till Telegrafholmen. Modellen som är vald är ”Öppen Fiber”. Projektet är byggt 2017 av Skanova tillsammans med företaget ElTel samt EnPart.

Vad är öppen Fiber?

Öppen Fiber är ett öppet, operatörsneutralt fibernät. ”En motorväg”. Det innebär att flera leverantörer av tjänster som bredband, tv och telefoni är anslutna till och konkurrerar på lika villkor i nätet. För oss som kund skapar detta konkurrensförutsättningar att få ett bättre pris och flera tjänster att välja mellan.

openinfra.com kan du läsa mer om vilka leverantörer och tjänster du kan välja mellan.

Förnärvarande (2021) är följande leverantörer anslutna: Allente, AxByte, Bahnhof, Bitcom, Boxer, Bra Bredband, Bredband2, Comviq Bredband, Internetbolaget, Net at Once AB, Ownit, Tele2 samt Telia.

Flera av ovan leverantörer täcker endast en lokal plats. De fyra som vi tycker ni skall titta närmare på är Telia, Bredband2, Tele2 samt Bahnhof. Telia har utan tvekan det största utbudet. Du kan ansluta Fiber, TV samt telefoni.

Hur gör man?

Så här gör du om du vill ansluta dig till exempelvis till Telia Fiber: Gå till Telias hemsida för beställning av Fiber. Det är https://www.telia.se/privat/bredband/ ”köp bredband”.

Exempel på anslutningsadress på Telegrafholmen:

Din adress är följande:

Postadress: SANDHAMN

Gatuadress: SANDHAMN TELEGRAFHOLMEN

Gatunummer: 128* (ditt hus nummer fast i 100 serie dvs; 101 till 140)

* Hus 1 har alltså gatunummer 101, Hus 11 har gatunummer 111, Hus 21 har gatunummer 121, Hus 31 har gatunummer 131, Hus 40 har gatunummer 140, etc.

När du har bestämt vilken/vilka tjänster du vill ha kommer en trådlös router från leverantören på posten. (En multimedia box är redan installerad i teknik skåpet). I vissa fall har den trådlösa routern kommit till posten på Sandhamn som har öppet en halvtimme om dagen…

ELLER

Anslut din dator (om du har Ethernet kontakt) direkt till din multimediabox med den röda sladden. Du kommer automatiskt till en gemensam beställningssida ”Bredbandswebben”. Här beställer du bredband, telefoni och tv från tidigare nämnda leverantörer.

Teknisk Information och Support

 

Teknik

Teknisk information för er som vill: en grön lampa skall lysa vid WAN på multimedia boxen som ni fått installerat. Då har ni kontakt med tele stationen. Gör den inte det första gången, dra ur strömmen till multimedia boxen, vänta 15 sekunder, sätt i sladden igen. Ge systemen 10 minuter att hitta varandra. Medföljande röd kabel till routern skall stoppas in i rött uttag (WAN”) på multimedia boxen och i rött uttag på Routern (”WAN”).

100 Mbit/s räcker för de flesta. Jobbar hela familjen samtidigt, med on-line arbeten, flera tittar på Netflix, kan man överväga 250 Mbit/s.

Telia Butiken, Nacka Forum kan också vara en samtalspartner för val av tjänster.

Övrig Support

Enligt respektive tjänsteleverantör som du anslutit dig till. Skanova som bygger bredband över hela Sverige är ansvarig för installationen på Telegrafholmen. Om problem uppstår så kontaktar du din fiber leverantör du tecknat avtal med, som i sin tur kontaktar tex Skanova som skall reparera eventuellt skadad fiber.

 

Var slänger jag mina sopor?

Säckar för hushållssopor finns i sophuset på flotten i början av KSSS brygga i KSSS-hamnen.

Om säckarna är fulla, gå in i sophuset,  ta  ur säcken ur ställningarna, knyt ihop säcken och ställ säcken mot den bortre väggen. 

Sätt i ny säck i hållaren. Säckar finns på hyllan på väggen tvärsemot sopsäcksställningarna.

Är det tillåtet att sätta upp en markis på mitt hus?

Ja, under förutsättning att man beställer den markis som har tagits fram av föreningen så är det tillåtet. Markisen ska sitta monterad ovanför balkongen utanför vardagsrummet. Önskas alternativ placering kontakta styrelsen för bedömning. Observera att den ska vara av märket Finess terassmarkis, ska ha kåpa/kassett samt vara i färgen 94/97 med rak kappa. Den skall beställas från Lannebjers Glas som redan monterat åt andra och vet exakt vilken typ som ska sättas upp janlannebjer@gmail.com  I det fall annan markis av annat fabrikat, annan färg eller ej godkänd placering sätts upp kommer denna att tas ner på respektive brf-medlems egen bekostnad.

Vad gäller för att bygga ut altanen/trallen vid hussidan motsatt balkongsidan?

För vissa hus är det möjligt att bygga ut altan/trall på den hussida som är motsatt balkongsidan,  medan för andra så är det tyvärr inte möjligt på grund av strandskyddsreglerna. Altan/trall kan byggas inom det område där strandskyddet är upphävt men får under inga omständigheter byggas på strandskyddat område. Altan/trall måste byggas av fackman som kan ge garanti på arbetet samt med identiska material (lärkträ, rätt skruvar, rätt dimension osv.) som övriga altaner/trallar.  Se separat instruktion under dokument för boende. Styrelsen har information om vilka hus som kan bygga ut altan/trall och vilka som tyvärr inte har den möjligheten – så hör av er om ni undrar vad som gäller för just ert hus. I det fall någon bygger altan/trall på strandskyddat område så kommer altanen/trallen att rivas på respektive brf-medlems egen bekostnad. Efter utbyggnad ska altan/trall besiktigas för att säkerställa att rätt material är använda, att den byggts fackmannamässigt samt att altanen/trallen ligger inom det området där strandskyddet är upphävt. Om besiktningen ger att annat material skulle ha använts eller att konstruktion inte är korrekt ska detta åtgärdas på respektive brf-medlems egen bekostnad. Skulle det visa sig att altanen/trallen inte ligger inom det av styrelsen angivna området så medför detta också att brf-medlemmen får åtgärda detta på egen bekostnad.

Kan jag beställa extra fönster till huset?

Det är inte tillåtet att göra några som helst ingrepp i husets fasad eller husets konstruktion med annan än av föreningen utsedd entreprenör. Detta framgår också tydligt av bostadsrättsföreningens stadgar. Den huvudsakliga anledningen är att föreningen har garanti från Hjältevadshus på samtliga hus och i det fall någon gör ombyggnation av husen så påverkar detta garantin negativt vilket kan leda till skada för hela föreningen. 

Kan jag bygga ut balkongen?

Nej, Styrelsen har beslutat att det inte är tillåtet att bygga ut befintliga balkonger.

Det är ej heller tillåtet att ”bygga in” balkongen genom att glasa in, sätta upp tygstycken, plast eller på annat sätt förändra balkongens utseende.

Hur fungerar båtplatserna på föreningens brygga?

Föreningen strävar efter att hyra ut en så stor del av bryggan som möjligt och i första hand till föreningens medlemmar. Medlemmar som har en ’ordinarie plats’ kan även ges möjlighet att hyra en extra plats, vilken då hyrs årsvis. Om det finns platser kvar efter att alla medlemmar har fått sina behov tillgodosedda, ges även ’externa båtägare’ möjlighet att hyra plats. Om medlem har önskemål om förändring vad gäller båtplats/-er inför nästkommande säsong, i förhållande innevarande säsong, ska detta meddelas ’bryggansvarig’ senast 1/6. På så sätt ges möjlighet att planera och maximera uthyrningsgraden. Båtar som ligger vid Brf-bryggan ska alltid vara försäkrade. Båtägaren är alltid ansvarig för de skador, på egen eller annans båt samt brygganläggning, som dess båt orsakar. Bostadsrättsinnehavaren har rätt att överlåta ett båtplatsavtal i samband med överlåtelse av bostadsrätten. Vår brygga saknar gästplatser. Hänvisa era båtgäster till KSSS hamn!

Vad ska jag tänka på vid grillning utomhus?

Under sommaren är brandrisken på ön extra stor. Var vänlig tänk noga på det så att grillning eller annan aktivitet inte medför någon brandfara. Det är också mycket viktigt att alla informerar eventuella hyresgäster eller andra som normalt inte bor på ön om brandrisken.

Om brand uppstår, vad göra?

Om brand skulle förekomma på Telegrafholmen – ring 112!

Sandhamns Brandvärn

Brandvärnet har idag 18 utbildade personer alla bofasta på Sandhamn. Vid eventuell brand avbryts samtliga ordinarie jobb. Ansvarsområde är flera kilometer runt Sandhamn, däribland Telegrafholmen. Brandvärnet har fyra bärbara pumpar, bärbara slangar samt en dieseldriven pump. Värnet ersätts via 112 vid brand.

Hur får jag kontakt med styrelsen?

Vill man komma i kontakt med styrelsen för eventuella frågor eller förslag som man vill att styrelsen beaktar görs det enklast genom att maila till styrelsen@telegrafholmen.se.

Vad har vi för adress till Telegrafholmen?

Varje hus har en egen adress: Sandhamn Telegrafholmen 100+eget hus nummer (ex 132) 130 39 Sandhamn. Brevlåda för att ta emot post sitter vid Waxholmsbryggan

Var förvaras nycklar och ”dödmansgrepp” till föreningens båtar?

Nycklar till låsen för båt nr 1 och 3 förvaras på krokar i bastuhuset. Nycklarna är märkta med respektive båtnummer. För närvarande är endast båt nr 3 utrustad med motor.

Dödmansgreppet sitter på samma krok som nyckeln.  Instruktion för handhavande av motorn sitter uppsatt vid nycklarna.

 Vid retur till Telegrafholmen lägg båten på samma plats som den hämtades från. Båten och bryggans plats ska ha samma nummer. Annars passar inte nyckeln till låset.

Lämna tillbaka nyckeln och dödmansgrepp på kroken i bastuhuset. Ersättning för borttappad nyckel kommer att debiteras.

Båt nr 5 ligger på södra stranden mitt emot lotsbryggan. Förtöjs på samma ställe efter färd.