I inloggat läge under Dokument/för boende.

Från telestation på Sandön, via en grävd sträcka som går till Seglarhotellet, till en anslutningspunkt via en sjökabel över till Telegrafholmen. Modellen som är vald är ”Öppen Fiber”. Projektet är byggt 2017 av Skanova tillsammans med företaget ElTel samt EnPart.

Vad är öppen Fiber?

Öppen Fiber är ett öppet, operatörsneutralt fibernät. ”En motorväg”. Det innebär att flera leverantörer av tjänster som bredband, tv och telefoni är anslutna till och konkurrerar på lika villkor i nätet. För oss som kund skapar detta konkurrensförutsättningar att få ett bättre pris och flera tjänster att välja mellan.

På openinfra.com kan du läsa mer om vilka leverantörer och tjänster du kan välja mellan.

Förnärvarande (2021) är följande leverantörer anslutna: Allente, AxByte, Bahnhof, Bitcom, Boxer, Bra Bredband, Bredband2, Comviq Bredband, Internetbolaget, Net at Once AB, Ownit, Tele2 samt Telia.

Flera av ovan leverantörer täcker endast en lokal plats. De fyra som vi tycker ni skall titta närmare på är Telia, Bredband2, Tele2 samt Bahnhof. Telia har utan tvekan det största utbudet. Du kan ansluta Fiber, TV samt telefoni.

Hur gör man?

Så här gör du om du vill ansluta dig till exempelvis till Telia Fiber: Gå till Telias hemsida för beställning av Fiber. Det är https://www.telia.se/privat/bredband/ ”köp bredband”.

Exempel på anslutningsadress på Telegrafholmen:

Din adress är följande:

Postadress: SANDHAMN

Gatuadress: SANDHAMN TELEGRAFHOLMEN

Gatunummer: 128* (ditt hus nummer fast i 100 serie dvs; 101 till 140)

* Hus 1 har alltså gatunummer 101, Hus 11 har gatunummer 111, Hus 21 har gatunummer 121, Hus 31 har gatunummer 131, Hus 40 har gatunummer 140, etc.

När du har bestämt vilken/vilka tjänster du vill ha kommer en trådlös router från leverantören på posten. (En multimedia box är redan installerad i teknik skåpet). I vissa fall har den trådlösa routern kommit till posten på Sandhamn som har öppet en halvtimme om dagen…

ELLER

Anslut din dator (om du har Ethernet kontakt) direkt till din multimediabox med den röda sladden. Du kommer automatiskt till en gemensam beställningssida ”Bredbandswebben”. Här beställer du bredband, telefoni och tv från tidigare nämnda leverantörer.

Teknisk Information och Support

Teknik

Teknisk information för er som vill: en grön lampa skall lysa vid WAN på multimedia boxen som ni fått installerat. Då har ni kontakt med tele stationen. Gör den inte det första gången, dra ur strömmen till multimedia boxen, vänta 15 sekunder, sätt i sladden igen. Ge systemen 10 minuter att hitta varandra. Medföljande röd kabel till routern skall stoppas in i rött uttag (WAN”) på multimedia boxen och i rött uttag på Routern (”WAN”).

100 Mbit/s räcker för de flesta. Jobbar hela familjen samtidigt, med on-line arbeten, flera tittar på Netflix, kan man överväga 250 Mbit/s.

Telia Butiken, Nacka Forum kan också vara en samtalspartner för val av tjänster.

Övrig Support

Enligt respektive tjänsteleverantör som du anslutit dig till. Skanova som bygger bredband över hela Sverige är ansvarig för installationen på Telegrafholmen. Om problem uppstår så kontaktar du din fiber leverantör du tecknat avtal med, som i sin tur kontaktar tex Skanova som skall reparera eventuellt skadad fiber.

Säckar för hushållssopor finns i sophuset på flotten i början av KSSS brygga i KSSS-hamnen.

Om säckarna är fulla, gå in i sophuset,  ta  ur säcken ur ställningarna, knyt ihop säcken och ställ säcken mot den bortre väggen.

Sätt i ny säck i hållaren. Säckar finns på hyllan på väggen tvärsemot sopsäcksställningarna.

a, under förutsättning att man beställer den markis som har tagits fram av föreningen så är det tillåtet. Markisen ska sitta monterad ovanför balkongen utanför vardagsrummet. Önskas alternativ placering kontakta styrelsen för bedömning. Observera att den ska vara av märket Finess terassmarkis, ska ha kåpa/kassett samt vara i färgen 94/97 med rak kappa. Den skall beställas från Lannebjers Glas som redan monterat åt andra och vet exakt vilken typ som ska sättas upp janlannebjer@gmail.com  I det fall annan markis av annat fabrikat, annan färg eller ej godkänd placering sätts upp kommer denna att tas ner på respektive brf-medlems egen bekostnad.