”Husen på Telegrafholmen är varsamt inplacerade på respektive plats. De är utformade för att smälta in i naturen. Vi har skapat tre olika hustyper som anpassar sig till de olika lägen och naturtyper som finns på ön.

Vi har prioriterat att skapa många sängplatser i husen fast de är relativt små. De skall också erbjuda en känsla av rymd och ljus då husets hela höjd kan upplevas från de sociala ytorna. Alla husen har individuella förutsättningar för utsikt och sol, alla med kvalitéer på olika sätt.

Husen har tak i tålig tjärpapp och fasaden kläs i stående träpanel som behandlas för att gråna naturligt. Interiören kännetecknas av kvalitativa, ädla men samtidigt lågmälda materialval. En harmonisk och funktionell bas för en bekymmersfri fritid.”

– Thomas Sandell