Bostadsrätten

Husen på Telegrafholmen är bostadsrätter.

Marken husen står på ägs av bostadsrättsföreningen som upplåter bostadsrätter. Föreningen sköter det yttre underhållen av husen och den boende det inre underhållet. Föreningen sköter även drift och underhåll av vatten- och avloppsnätet på ön.

Kostnaden för föreningens åtaganden debiteras bostadsrättshavarna gemensamt via årsavgift som är ca 2.400 kr per månad och hus.

Köpa hus i bolag

Husen på Telegrafholmen kan köpas i bolag. Det sker genom ett färdigt paket med speciella förutsättningar. Antal hus som kan säljas till bolag är dock begränsat.

Kommunikation

Telegrafholmen trafikeras av de båtar som trafikerar Sandhamn av Strömma Kanalbolaget (Cinderella) samt Waxholmsbolaget.

Cinderella har dagliga turer under sommarhalvåret medans Waxholms-bolaget trafikerar dagligen året om med flertal turer från Stavsnäs och Vaxholm.

Därutöver finns ordinarie taxibåtsturer samt möjlighet att beställa egna turer från Stavsnäs. Bryggan de angör ligger på Telegrafholmens  västra sida.

”Baljan” går hela sommaren mellan Sandhamn-Telegrafholmen-Lökholmen.

Transport- och utflyktsbåtar

Föreningen  disponerar tre mindre båtar som medlemmarna kostnadsfritt kan använda för kortare transporter och utflykter till    t ex Sandhamn.

Bryggplats

För dig som önskar ha egen båt på Telegrafholmen  finnas det möjlighet för alla hus att hyra plats vid föreningens egen brygga för ca 6.000 kr per år, beroende på storlek. Båten ligger mellan y-bommar med tillgång till landström. De flesta platser har segelbåtsdjup.

Vi har inga gästplatser vid vår brygga. Men KSSS har platser i sin hamn att lägga till vid mot kostnad

Vid besök på Sandhamn lägger boende på Telegrafholmen till kostnadsfritt vid KSSS bryggor.

Uthyrning

Du kommer ha möjlighet att hyra ut ditt hus. Kom ihåg att du är ansvarig för dina hyresgäster och bostadsrättsföreningen har vissa regler  att följa vid uthyrning.

KSSS och Telegrafholmen

KSSS kommer äga och förvalta Brygghuset och gästhamnen på Telegrafholmen. Alla ägare av hus på Telegrafholmen tecknar medlemskap i KSSS. Genom detta erbjuds många fördelar; att hyra rum i Brygghuset för dina besökare, att ha tillgång till klubbrummet, att abonnera Brygghuset i mån av plats för egna tillställningar.

Livsmedel

Boende på Telegrafholmen kan beställa livsmedel via Mathem.se med leverans till Waxholmsbåtsbryggan. Det finns även en livsmedelsbutik på Sandhamn.

Övrigt

Boende på Telegrafholmen kommer ha förmånliga priser på Seglarhotellets utbud. Dock inte under sommarsäsongen